شما در جرمنی هستید و به عودت به کشور خود فکر میکنید؟

معلومات و رهنمایی در جرمنی


از کجا شروع کنم؟

بعضی اوقات برای گرفتن یک تصمیم مهم، یافتن نقطه شروع برایمان سخت است. سوالات زیادی به ذهنمان هجوم می آورد. رهنمایی: بهترین کار این است که همه سوالات را نوت گرفته و بعد از آن شروع به کتگوری بندی آنها کنید. چی چیزی را باید اول بدانید؟

اگر سوالات بیشتری داشتید، می توانید از جرمنی کسب معلومات کرده و رهنمایی بخواهید.


تلیفون-هات لاین

برای سوالات ابتدائیه، این تلیفون-هات لاین می تواند به شما کمک کند.
این هات لاین تحت نظارت اداره کل مهاجرت و پناهندگی (BAMF) می باشد.

9430 911 49+
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 تا 15:00.

مرکز مشاوره در نزدیکی شما

برای مشاوره شخصی می توانید به مرکز مشاوره مراجعه نمایید. این مراکز در سرتاسر کشور جرمنی و بیشتر در شهرها وجود دارند. در صفحه بعد، یک سایت جستجو وجود دارد. در آنجا می توانید نام شهر و یا محل زندگی فعلی خود را در جرمنی وارد کنید.
تذکر: در حال حاضر این صفحه فقط به لسان انگلیسی در دسترس است.

یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود پیدا کنید.

حمایت مالی جهت عودت به کشور اصلی (وطن)

به زودی در این قسمت معلومات اضافه پیدا خواهید کرد.

پیشنهادات داده شده در کشور مبدا

انجمن GIZ (انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی) به دستور وزارتخانه های دولت فدرال برای همکاری های اقتصادی و انکشاف اقتصادی (BMZ) در جهت ایجاد یک مرکز مشاوره مهاجرت فعالیت می کند. به محض آغاز فعالیت این مرکز، پیشنهادات مشترک و ادغامی با کشور مبدا شما را در این ویب سایت قرار خواهیم داد.